STRESSCOACHING

Stress kan behandles – få balance og livskvalitet tilbage med stresscoaching

Vi kan alle rammes af en tilstand af stress. Måske rammer det i lettere grad, så vi hurtigt kommer ud af det igen og får det godt. Men somme tider kan det sætte stort aftryk i vores dagligdag og påvirke hele vores livsførelse.

Udvikler stress sig over længere tid føler vi os overbelastede og det griber afgørende ind i vores liv. Det nedsætter livskvaliteten betragteligt og kan gøre os syge; give angst og depression og være medårsag til somatiske sygdomme.

Ofte udvikler langvarig stress sig til en psykisk belastningsreaktion, der kræver behandling. Symptomerne bliver forværret og mistrivsel og mismod gør sig gældende for mange.

I et effektivt stressforløb vil du med små skridt af gangen vende tilbage til et liv med mere ro og livskvalitet.

Du vil få effektive redskaber.

Jeg vil i hele forløbet have fokus på dig og dit udgangspunkt for at handle. Ved hjælp af overskuelige mål hjælpe dig tilbage mod mere overskud, selverkendelse og livsmod.

I et stressforløb vil du få hjælp til:

 • At forstå stress
 • At blive bevidst om dine stresssignaler
 • At forstå, hvad som stresser dig
 • At sænke dit stressniveau/blive stressfri
 • Bedre kropsbevidsthed
 • Mere ro og overskud
 • Større nærvær
 • Bedre koncentration
 • Bedre søvn
 • Forebygge fremtidig stress
 • At blive bevidst om dine handlemuligheder
 • Bedre til at prioritere og sætte grænser
 • At skabe bevidsthed om dine værdier og hvad, som giver mening for dig i dit liv

Du vil mærke, hvordan du stille og roligt vender tilbage til et liv med langt større balance og bevidsthed, så du får styrken til at navigere. Uden at stress og frustrationer spiller den afgørende rolle.

Forløbet består oftest af 7 samtaler af ca.1 times varighed.

Typisk strækker forløbet sig over 2-3 måneder

Samtalerne er personlige og foregår 1:1.

Stresscoaching og mindfulness

Forskning viser, at mindfulness er effektiv til at reducere stress, tankemylder, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse og uoplagthed.

Oplever du i for stor grad bekymringstanker eller planlægningstanker? Er du meget selvkritisk og giver tankernes kredsen om fortid og fremtid dig problemer med at være i det, som er lige nu?

Så kan et stresscoaching og mindfulness forløb være noget for dig. Du vil ved hjælp af simple redskaber lære at blive mere nærværende, rolig og bevidst.

Forløbet består af 7 coachingsamtaler og 4 timers mindfulnesstræning.

Telefoncoaching

Er afstanden hertil for stor eller er det mest passende for dig, at vi samtaler pr tlf? Da aftaler vi, at jeg ringer dig op på aftalte tidspunkter, så vi gennemfører forløbet pr. tlf.

Virksomheder

Jeg tilbyder individuel stresscoaching på virksomheder, så unødig transport for personalet undgås.

Ligeledes kommer jeg også gerne ud og holder foredrag om stress og stressforebyggelse for hele virksomhedens personalegruppe.

Her fortæller jeg om, hvad stress er og hvordan man kan være opmærksom på egen og andres stress.

Hvordan kan stress håndteres og forbygges, så både menneskelige og økonomiske omkostninger reduceres.

Hvordan kan I skabe trivsel og forebygge fremtidig stress med det formål at sikre færre sygedage, bedre trivsel og gavne arbejdsmiljøet.

Har du brug for stresscoaching? Du er meget velkommen til at ringe 27124912 eller udfyld kontaktformular og jeg kontakter dig hurtigst muligt

” Mit forløb med Helle har gjort en stor forskel. Jeg kan igen mærke mig selv.

Helle har hjulpet mig med forståelse og accept af, at jeg i alt for lang tid har været presset og glemt at  tage vare på mig selv. I hele forløbet har Helle været en fantastisk formidler af viden både på det fysiologiske, men i høj grad også, hvad der kan være på spil i vores sind, tanker og følelser. Jeg har fået redskaber og overskuelige “opgaver”, der bliver brugt hver eneste dag. Som jeg i den grad kan mærke virker.

Helle formår på den fineste måde at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor hendes omsorgsfuldhed og dejlige væsen gør, at man hurtigt kommer til at reflektere over tingene.

Jeg vil med stor varme anbefale Helle.

Kærligst Majken”

“Efter lang tid med stress, søvnproblemer og lavt selvværd søgte jeg hjælp hos Helle.

Helle gav mig, igennem samtaler, værktøjer til at håndtere situationer og bekymringer, som ofte kunne være altoverskyggende i min hverdag. Jeg er nu, efter et forløb på ca. 2 måneder, meget gladere og hviler mere i mig selv end jeg husker,  jeg nogensinde har gjort.

Forløbet har virkelig været professionelt og effektivt, hvor jeg har følt mig hjulpet, imødekommet og lyttet til. Så KÆMPE tak til dig Helle, for at have hjulpet mig til bedre søvn, større selvværd og mindre stress!

Camilla”

  Udfyld kontaktformularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt.

  Eller ring på 27124912